Villkor

 

§1 Anmälan
 
Anmälan är bindande och ska vara inlämnad senast sista anmälningsdatum.
 
§2 Personuppgifter

Dom personuppgifter Ni lämnar till Balerna.se stannar hos Balerna.se. Uppgifterna kommer inte att säljas eller lämnas till tredje part*. Mailadressen kan användas till att skicka ut information gällande abiturientbalen eller liknande evenemang ifrån Balerna.se.
*Personuppgifter som behövs vid distributionen av balfotot eller balfilm lämnas till gällande fotograf(er).
 
§3 Betalning

Balavgiften ska vara kommittén tillhanda senast sista betaldatum. Om avgiften inte betalas har kommittén rätten att avskriva anmälan ifrån balparet. Utbetalning av avgiften sker i regel inte. Vissa undatag kan dock förekomma där delar av avgiften betalas ut.
Det är betalarens skylldighet att bevisa att betalning har genomförts. Se därför alltid till att märka din betalning med ditt unika ID som du finner i ditt anmälningsmail.
 
§4 Allmäna villkor

Balerna.se har alltid rätten att ändra de allmäna villkoren på Balerna.se om detta behövs. De allmäna villkoren går alltid att läsa längst ner på sidan. Om villkoren förändras på ett betydande sätt kommer detta att meddelas per mail. Paret har alltid rätt att avanmäla sig vid ej samtycke om förändrade villkor.
Det är därför av stor vikt att uppgifterna Ni lämnar stämmer.